Putnu būris baltajai cielavai, pelēkajam mušķērājam.

Putnu būris baltajai cielavai, pelēkajam mušķērājam 15 x 15 x 20 cm. Būrītis pie koka stumbra vai ēkas sienas jāpiestiprina 2–5 metru augstumā. Attālums starp būrīšiem ne mazāks par 25–30 metriem. Šie būrīši noteikti ir jāizliek vietās, kur tiem grūti vai neiespējami piekļūt ligzdu postītājiem (caunas, kaķi, sīļi, pelēkās vārnas u.c.), piemēram, pie ēku sienām viensētās un citur lauku ainavā, kā arī apdzīvotās vietās un parkos.

 

Discuss - No Comments

Comments are currently closed.