Putnu būris meža pūcei, gaigalai.

Putnu būris meža pūcei, gaigalai 30 x 30 x 58 cm. Būrītis pie liela koka stumbra (vēlams, zarainas egles) jāpiestiprina 4–10 metru augstumā mežmalās, parkos, vecu koku alejās, koku un meža puduru malās lauku ainavā, viensētās. Attālums starp būrīšiem ne mazāks par 0,5–1 km. Lai putns sākotnēji būrīti pamanītu un vēlāk tam būtu viegli pielidot, koka zaros jāizzāģē aptuveni 2×2 metrus liels “logs”. Ja nepieciešams, pielidošanai traucējošos zarus nozāģē arī blakus kokiem.

Ja tuvumā ir kāda ūdenstilpe – ezers, upe, dīķis, būrīti ligzdošanai var
izmantot dobumos perējošie ūdensputni gaigalas vai meža pīles.

Būrītis pie koka stumbra jāpiestiprina ar mīkstu metāla stiepli, šim nolūkam jau iepriekš būrīša sānu sienu ārmalā iegriežot nelielas gropītes vai ieskrūvējot stiprus āķus. Ap stumbru aptīto stiepli nospriego ar
plakanknaiblēm. Lai būrītis turētos drošāk, tā grīdu vēlams atbalstīt uz zara. Papildu nostiprināšanai var izmantot arī koka latu, ko pienaglo būrīša aizmugurē un pie koka.

Discuss - No Comments

Comments are currently closed.